[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt ] [Pro registrované] ENGLISH


Návrat na hlavní stranu

Závěr plavební sezóny na Schwarzenberském plavebním kanálu

TISKOVÁ ZPRÁVA: ZÁVĚR PLAVEBNÍ SEZÓNY NA SCHWARZENBERSKÉM PLAVEBNÍM KANÁLU
Od května do září probíhá na březích Schwarzenberského plavebního kanálu ojedinělý hranice překračujicí projekt Šumavský folklorní festival Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu. Po dobu jeho připravuje folklorní sdružení Libín-S Prachatice spolu se svými partnery - se Správou Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, s obcí Nová Pec, s farností Želnava, se Sborem dobrovolných hasičů Nová Pec, s rakouským sdružením cestovního ruchu Tourismusverband Böhmerwald a se spolkem SUNNSEITN tři setkání s folklorem, devět ukázek plavení dříví na třech místech plavebního kanálu, dvě setkání s pohádkami s obou stran Šumavy, setkání s modlitbou při mši svaté u Rosenauerovy kapličky, setkání s uhlíři u milíře na pálení dřevěného uhlí i setkání s dřevorubci a s prací v lese.

Na programu letošního Šumavského folklorního festivalu Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu zbývá poslední akce - závěr plavební sezóny 2011.

Slavnost na závěr plavební sezóny je připravena na sobotu 17. září 2011.

Program:
- 12:00 hod. - folklorní soubor Libín-S Prachatice
- 12:45 hod. - Jagdhornbläsergruppe Böhmerwald
- 13:00 hod. - Jak se v lese dříve pracovalo - kácení stromu ručním nářadím, odvětvení, odkornění a rozřezání na špalky
- návazně - předání plavebního věnce, přípitek s plavci, folklorní soubor Libín-S Prachatice
- 14:15 hod. - Jagdhornbläsergruppe Böhmerwald a plavební rozkaz
- 14:30 hod. - ukázka plavení dříví
- cca 15:30 hod. - závěr s folklorním souborem Libín-S Prachatice a Jagdhornbläsergruppe Böhmerwald

V případě špatného počasí bude program omezen.


Plavební ředitel vydal již svůj plavební rozkaz:
Nařizuji tímto na závěr plavební sezóny 2011 provést ukázkovou plavbu dříví v sobotu dne 17. září 2011 v oblasti křížení s potokem Ježová / Iglbach na česko-rakouských hranicích.
Plavbu nařizuji provést od sáhového kamene 110 (na rakouském území) ke druhým stavidlům na českém území. Splaveno bude zhruba 1/2 sáhu palivového dřeva.
Nařizuji dále, aby se k plavbě dostavil v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím.
Nástup personálu bude o půl třetí hodině po poledni.
Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům.
Obecní úřady, hostince a hotely v oblasti Schwarzenberského plavebního kanálu žádám o vyvěšení tohoto mého plavebního rozkazu na veřejném místě.

Hynek Hladík, plavební ředitel
Souřadnice GPS hraničního přechodu Ježová / Iglbach:
48°39'16.058"N, 14°2'14.851"E

Přístupnost veřejnou dopravou:
Křížení Schwarzenberského plavebního kanálu s potokem Ježová / Iglbach je velmi špatně přístupná veřejnou dopravou.
- Nejbližší železniční stanice: Aigen im Mühlkreis, Černá v Pošumaví, Horní Planá, Nová Pec
- Nejbližší zastávky autobusu: Aigen im Mühlkreis, Černá v Pošumaví, Horní Planá, Nová Pec

Jak se dostat ke křížení Schwarzenberského plavebního kanálu s hraničním potokem Ježová / Iglbach na slavnost ukončení plavební sezóny:

Od hráze Lipenské přehrady:
Autem:
Přední Výtoň, zde vlevo směrem k hraničnímu přechodu Guglwald , po cca 3 km na křižovatce Spáleniště (GPS 48°36'6.192"N, 14°10'25.018"E) vpravo do Pasečné (GPS 48°36'29.544"N, 14°6'9.900"E). V Pasečné přímo (tedy ne vpravo na Svatý Tomáš), po úzké nekvalitní asfaltové silničce přes bývalé osady Rychnůvek (GPS
48°37'0.851"N, 14°4'10.160"E), Jasánky, Otov na křižovatku v bývalé osadě Růžový Vrch zvanou u Korandy (GPS 48°38'42.717"N, 14°2'55.953"E). Zde zaparkujte, dále se vydejte na kole či pěšky podél Schwarzenberského plavebního kanálu po modré turistické značce k hraničnímu přechodu Ježová / Iglbach (1,8 km).


Autem po rakouském území (DOPORUČUJEME!):
Přední Výtoň, zde vlevo směrem k hraničnímu přechodu
Guglwald (GPS 48°35'27.894"N, 14°10'31.697"E), za přechodem vpravo na Haslasch (GPS 48°34'32.552"N, 14°2'54.987"E) přes Afiesl, St.Stefan im Walde. V Haslachu jeďte nejprve směrem na Rohrbach, pod sjezdem z kopce (GPS
48°34'44.726"N, 14°2'23.325"E) vpravo na Aigen / Schlägl. Ve 2at/home.html> Schläglu (GPS 48°38'8.998"N,
13°57'51.281"E) vpravo na hlavní silnici, po cca 100 m (GPS 4 8°38'12.481"N, 13°58'4.110"E) znovu vpravo do Aigenu. V
Aigenu na náměstí (GPS 48°38'49.826"N, 13°58'22.507"E) vpravo na Diendorf, Oberhaag. Po prudkém stoupání zaparkujte proti hotelu
Haagerhof (GPS 48°39'15.524"N, 14°0'26.147"E) případně na okraji lesa. Dále se vydejte pěšky, od okraje lesa sledujte turistickou značku, resp. červeno-bílo-červenou (Waldsteig) až k hraničnímu přechodu Iglbach / Ježová (cca 3,5 km).

Od Horní Plané na plavení dříví u Ježové
Autem a na kole:
Přívozem do Bližší
Lhoty. Za přívozem
(GPS 48°45'25.443"N, 14°0'48.840"E) vlevo do Přední Zvonkové (GPS 48°43'45.499"N, 14°0'11.240"E), zde přímo do Zadní Zvonkové, dále přímo k hraničnímu přechodu Zvonková - Schöneben (GPS 48°42'47.730"N, 13°57'45.367"E). Cca 300 m za přechodem (GPS 48°42'42.812"N, 13°57'31.569"E) vlevo po úzké asfaltové silnici. Po ní dojedete do osady Sonnenwald. Zaparkujte v blízkosti hospody Zum blauen Hirsch (GPS
48°42'32.025"N, 13°58'47.348"E). Dále pokračujte na kole či pěšky. Ze Sonnenwaldu pokračujte podél z větší části těžko rozeznatelného plavebního kanálu po české modré turistické značce směrem k hraničnímu přechodu Iglbach / Ježová (12 km od Sonnenwaldu). Cestou uvidíte několik obnovených objektů na Schwarzenberském plavebním kanálu - stavidla na Kotelním potoce (Kesselbach-Schleuse), stavidla u Landknechtin (Landknechtin-Schleuse), stavidla na potoce Schrollenbach (Schrollenbach-Schleuse), či propust u Zvonku (Glöckel-Durchlass). Po cca 12 km přijedete k hraničnímu přechodu Iglbach / Ježová.
Přívozem do Bližší Lhoty. Za přívozem vlevo do Přední Zvonkové (GPS 48°43'45.499"N, 14°0'11.240"E), zde přímo do Zadní Zvonkové. V blízkosti kostela (GPS
48°43'25.984"N, 13°59'2.312"E) zaparkujte. Nad hřbitovem je již Schwarzenberský plavební kanál, zde velmi zanedbaný, a doprovodná cesta podél něj. Vydejte se vlevo, přijedete na křižovatku s afaltovou silnicí Bližší Lhota - hraniční přechod
Zvonková - Schöneben. Pokračujte přímo po nezpevněné, zatím neznačené cestě k novému hraničnímu přechodu
Pestřice - Sonnenwald (GPS 48°42'40.938"N, 13°58'37.185"E). Po několika stech metrech přijde zprava asfaltová silnička od Schöneben, pokračujte dále do Sonnenwaldu po tzv. Kanálové cestě - Kanalstrasse značené českou modrou turistickou značkou. Cca po 12 km přijedete na hraniční přechod
Iglbach / Ježová.

Autem:
Přívozem do Bližší Lhoty. Za přívozem vlevo do Přední Zvonkové (GPS 48°43'45.499"N, 14°0'11.240"E), zde přímo k hraničnímu přechodu Zvonková - Schöneben (GPS
48°42'47.730"N, 13°57'45.367"E). Za přechodem přímo přes Schöneben do Ulrichsbergu . V Ulrichsbergu (GPS
48°40'41.485"N, 13°54'35.858"E) na křižovatce s hlavní zahněte vlevo směrem Linz, Rohrbach, Aigen / Mkr. Po cca 6 km (GPS
48°38'54.876"N, 13°58'7.742"E) zahněte vlevo do Aigenu. Těsně za pravoúhlou pravou zatáčkou na okraji náměstí (GPS
48°38'49.826"N, 13°58'22.507"E) zabočte vlevo směr Diendorf, Oberhaag. Za koncem obce je krátké klesání, poté táhlé dlouhé velmi prudké stoupání. Za lesem po cca 300 m vlevo je hostinec Haagerhof
(GPS 48°39'15.524"N, 14°0'26.147"E). Proti němu je parkoviště, kde zaparkujte. Můžete popojet ještě cca 200 m na křižovatku, kde zaparkujte na okraji silnice. Nezajíždějte na lesní cestu. Dále se vydejte pěšky po značené stezce (Schauschwemme, Waldsteig). Toto značení Vás dovede po cca 2,5 km k Ježové /
Iglbach.

Od Nové Pece
Autem a na kole:
Ze Želnavy do Nové Pece. V Nové Peci na křižovatce za mostem (GPS
48°47'29.045"N, 13°56'56.240"E) vlevo. Projeďte obcí okolo obchodu až lesní školce (GPS 48°47'5.152"N,
13°57'32.810"E), před lesní školkou vpravo, na křižovatce Nové Chalupy (GPS 48°46'31.768"N, 13°57'8.412"E) je zákaz vjezdu přímo a vpravo, jeďte vlevo.
V Bližší Lhotě u přívozu z Horní Plané (GPS
48°45'25.443"N, 14°0'48.840"E) jeďte přímo do Přední Zvonkové (GPS
48°43'45.499"N, 14°0'11.240"E), zde přímo do Zadní Zvonkové zde přímo k hraničnímu přechodu Zvonková - Schöneben (GPS 48°42'47.730"N, 13°57'45.367"E). Cca 300 m za přechodem (GPS 48°42'42.812"N, 13°57'31.569"E) vlevo po úzké asfaltové silnici. Po ní dojedete do osady Sonnenwald. Zaparkujte v blízkosti hospody Zum blauen Hirsch (GPS
48°42'32.025"N, 13°58'47.348"E). Ze Sonnenwaldu pokračujte podél z větší části těžko rozeznatelného plavebního kanálu po české modré turistické značce směrem k hraničnímu přechodu Iglbach / Ježová (12 km od Sonnenwaldu).
Cestou uvidíte několik obnovených objektů na Schwarzenberském plavebním kanálu - stavidla na Kotelním potoce (Kesselbach-Schleuse), stavidla u Landknechtin (Landknechtin-Schleuse), stavidla na potoce Schrollenbach (Schrollenbach-Schleuse), či propust u Zvonku (Glöckel-Durchlass) až k hraničnímu přechodu Iglbach / Ježová.

Autem (DOPORUČUJEME):
Ze Želnavy do Nové Pece. V Nové Peci na křižovatce za mostem (GPS
48°47'29.045"N, 13°56'56.240"E) vlevo. Projeďte obcí
okolo obchodu až lesní školce (GPS 48°47'5.152"N,
13°57'32.810"E), před lesní školkou vpravo, na křižovatce Nové Chalupy (GPS
48°46'31.768"N, 13°57'8.412"E) je zákaz vjezdu přímo a vpravo, jeďte vlevo.
V Bližší Lhotě u přívozu z Horní Plané (GPS
48°45'25.443"N, 14°0'48.840"E) jeďte přímo do Přední Zvonkové (GPS
48°43'45.499"N, 14°0'11.240"E), zde přímo k hraničnímu přechodu Zvonková - Schöneben (GPS 48°42'47.730"N, 13°57'45.367"E). Za přechodem přímo přes Schöneben do Ulrichsbergu. zde přímo k hraničnímu přechodu Zvonková - Schöneben. Za přechodem přímo přes Schöneben do Ulrichsbergu. V Ulrichsbergu na křižovatce s hlavní (GPS 48°40'41.485"N, 13°54'35.858"E) zahněte vlevo směrem Linz, Rohrbach, Aigen / Mkr. Po cca 6 km (GPS
48°38'54.876"N, 13°58'7.742"E) zahněte vlevo do Aigenu. Těsně za pravoúhlou pravou zatáčkou na okraji náměstí (GPS 48°38'49.826"N, 13°58'22.507"E) zabočte vlevo směr Diendorf, Oberhaag. Za koncem obce je krátké klesání, poté táhlé dlouhé velmi prudké stoupání. Za lesem po cca 300 m vlevo je hostinec Haagerhof> (GPS 48°39'15.524"N, 14°0'26.147"E). Proti němu je parkoviště, kde zaparkujte. Můžete popojet ještě cca 200 m na křižovatku, kde zaparkujte na okraji silnice. Nezajíždějte na lesní cestu. Dále se vydejte pěšky po značené stezce. Značení Vás dovede po cca 2,5 km k Ježové / Iglbach.

Od Černé v Pošumaví
Autem a na kole:
Z Černé v Pošumaví se vydejte do Dolní Vltavice (značeno již u kostela, přívoz směr Aigen) přes Bližnou k přívozu Dolní Vltavice - Kyselov (GPS 48°41'47.906"N, 14°4'39.706"E). Za přívozem pokračovat přímo, na nejbližší křižovatce (GPS 48°41'0.140"N, 14°3'24.278"E) opět přímo, projedete kolem bývalé celnice a později roty Pohraniční stráže, poté překročíte státní hranice (GPS 48°40'38.712"N, 14°2'15.233"E). Po pravé straně Vám zůstane nejprve soukromý dům, potom bývalá celnice v havarijním stavu. V prudkém stoupání budete křižovat lesní cestu (GPS
48°40'19.419"N, 14°1'45.478"E), na levé straně je mapa Schwarzenberského plavebního kanálu. V blízkosti této křižovatky zaparkujte, nasedněte na kolo a jeďte dále cca 3,5 km vlevo (ve směru jízdy od hranic). Nevjíždějte ale na lesní cestu, mohli byste bránit lesnímu provozu, či Vaše auto by mohlo být poškozeno při výjezdu lesní techniky. Jeďte po české modré turistické stezce, která vede po lesní cestě, tzv. Kanal-Straße, až k hraničnímu přechodu Iglbach / Ježová.

Na kole:
Jeďte po výše popsané cestě jako autem a na kole. Silnice za přívozem není příliš frekventovaná.

Autem a pěšky:
Z Černé v Pošumaví se vydejte do Dolní Vltavice (značeno již u kostela, přívoz směr Aigen) přes Bližnou k přívozu Dolní Vltavice - Kyselov (GPS 48°41'47.906"N, 14°4'39.706"E). Za přívozem pokračovat přímo, na nejbližší křižovatce (GPS 48°41'0.140"N, 14°3'24.278"E) opět přímo, projedete kolem bývalé celnice a později roty Pohraniční stráže, poté překročíte státní hranice (GPS 48°40'38.712"N, 14°2'15.233"E). Pokračujte stále přímo po asfaltové silnici až na okraj lesa (GPS
48°39'18.794"N, 14°0'29.798"E). Zde zaparkujte a vydejte se pěšky vlevo po okraji lesa po značené stezce, která Vás cca po 2,5 km přivede k hraničnímu přechodu Iglbach / Ježová.

Ing. Hynek HladíkRazitko 2
plavební ředitel a předseda folklorního sdružení Libín-S Prachatice
hladik.hynek@iol.cz
www.schw-kan.com

Zveřejněno 12.09.2011 v 01:31 hodin


Copyright 1998-2023 © nuts.cz