[Homepage] [Calendar of Actions] [Contact ] [Login] CZECH


Homepage

MAS RKH: Workshop k realizaci SCLLD 2014 -2020 a 2021-2027 a sdílení příkladů dobré praxe

Dne 23.8.2021 od 10:00 hod. se v kanceláři MAS RKH v Sezemicích koná worskhop zaměřený na realizaci SCLLD a sdílení příkladů dobré praxe. Workshop je prioritně určen místním akčním skupinám, avšak je zdarma přístupný i širší veřejnosti. Můžete se tak lépe seznámit s činností MAS a načerpat inspiraci.

Bližší informace včetně programu a podmínek pro přihlšení naleznete v příložené pozvánce.

POZVÁNKA

DALŠÍ INFORMACE: MAS Region Kunětické hory
Zveřejněno 10.08.2021 v 17:44 hodin


Copyright 1998-2021 © nuts.cz